פיטורים

סיום עבודה

יש צורך במתן הודעה מוקדמת להתפטרות על ידי הצד המפטר/מתפטר.

 • מתחילת עבודתו של העובד הזר עד 3 חודשים- פרק הזמן להודעה מראש הוא שבוע ימים.
 • מהחודש הרביעי לעבודתו ועד תום החודש השישי לעבודתו של העובד הזר – פרק הזמן להודעה מראש הוא 14 ימים.
 • מתחילת החודש השישי ועד לתום השנה הראשונה – פרק הזמן להודעה מראש הוא 21 ימים.
 • לאחר שנת עבודה- פרק הזמן להודעה מוקדמת הוא חודש ימים לפחות.

מה עושים כאשר רוצים להחליף את העובד הזר?

מעסיק שאינו מרוצה מהעובד הזר שברשותו, יכול לפנות ללשכתנו ולבקש להחליפו.
במסגרת ההתקשרות א.אריאל סיעוד תסייע בטיפול:

 1. רישום החלפת העובד מול הרשויות.
 2. הכנת “מכתב השמה” חדש למשפחה.
 3. ביצוע  הליך שינוי הרישום מול משרד הפנים – רשות ההגירה ומנהל האוכלוסין, רישום בדרכונים וכו’.
 4. דווח למשרד הפנים תוך 7 ימים מעת העזיבה.

שירות זה הינו בסיוע הלשכה ויבוצע ללא תשלום נוסף (כל עוד לא עברה שנה מיום השמת העובד הזר על ידי א.אריאל סיעוד).

כיצד מפטרים עובד זר?

הליך פיטורים של עובד זר דומה להליך פיטורי עובד ישראלי בהתאם לחוקי העבודה בישראל.
משפחה המעוניינת לפטר עובד זר לא יכולה להפסיק את עבודתו באופן מיידי אלא חייבת לפטר את העובד באופן מסודר בהתאם לחוק.
ציות לחוק ימנע תביעות ותשלום קנסות ופיצויים.
המשפחה צריכה להעביר לעובד הזר את חלקה בתשלומי הזכויות הסוציאליות שמגיעות לו (ראה תנאים סוציאליים – זכותון לעובדים זרים).

 • יש צורך לערוך שימוע ובו ליידע את העובד כי קיימת בעיה עם עבודתו.
 • יש לתת לעובד הודעה מוקדמת על הפיטורים לפני שייכנסו לתוקף. ההודעה המוקדמת צריכה להינתן פרק זמן מראש בהתאם למשך זמן עבודתו של העובד.
 • בעת הפיטורים יש לשלם לעובד פיצויי פיטורין ואת מלוא הזכויות הסוציאליות המגיעות לו לפי חוק: פיצויי פיטורין והשלמת תשלומים שנצברו עבור העובד בהתאם לחוק ולפרק הזמן שבה הוא עבד-פנסיה, הבראה, ימי חופשה שלא מומשו וכו’ .
 • מבחינת העובד הזר, אי חידוש הויזה או מקרה של פטירת המטופל כמוהם כפיטורין. הוא זכאי לתשלום על תקופת “הודעה מוקדמת” וכן לתשלום פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות.
 • עובד זר שפוטר בגלל גנבה, התעללות במטופל, או עברה פלילית אחרת-אינו זכאי לפיצויי פיטורין.

תנאים-סוציאליים-קו-לעובד – עברית

תנאים-סוציאליים-קו-לעובד-אנגלית – אנגלית

“תנאים-סוציאליים-קו-לעובד-רוסית – רוסית