ביטוח רפואי

על כל זר העובד בישראל עם אשרת עבודה חלים חוקי עבודה וחוק עובדים זרים התשנ”א 1991. ובכלל זה הוא חייב להיות מבוטח לפי חוק עובדים זרים.
סעיף ד1 בחוק עובדים זרים קובע כי על המעסיק להסדיר, על חשבונו, ביטוח רפואי לעובד הזר שהוא מעסיק למשך כל תקופת עבודתו אצלו.
צו עובדים זרים מתאריך 17.10.2001 (אישור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), מסדיר בין היתר את נושא הביטוח הרפואי וכיסוי הטיפול הרפואי של עובדים זרים. לפי הצו, הביטוח הרפואי של עובדים זרים אמור לכלול את השירותים ואת התרופות הניתנים לזכאי ביטוח הבריאות הממלכתי בהחרגות מסוימות, כמפורט בצו.

האחריות לביטוח הרפואי לעובד הזר מוטלת על המעסיק, כפי שנקבע בחוק.

 

להלן תקציר הביטוח הרפואי המורחב עפ”י צו עובדים זרים:

1. הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז –
• רפואה ראשונית 24 שעות ביממה לבית הלקוח או במרפאות אזוריות.
• רפואה מקצועית ושירותי בדיקות מעבדה, צילומי רנטגן, אולטרא סאונד ועוד.
• תרופות הכלולות בסל הבריאות עם מרשם רופא, ללא הגבלת סכום.
• טיפולי חירום בשיניים במרפאות הסכם.
• פינוי באמבולנס למרכז רפואי עקב אירוע חירום.
• שירותי בריאות לנשים בהריון המועסקות בארץ לפחות 9 חודשים או מחמת מצב חירום.
• כל השירותים ללא כל השתתפות עצמית.

2. הוצאות רפואיות בעת אשפוז –
• כל ההוצאות הרפואיות הקשורות לטיפול בחדר מיון.
• דמי אשפוז וכל הוצאות האשפוז והטיפולים ללא הגבלת ימי והוצאות האשפוז.
• שירותי אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי במצב חירום רפואי לתקופה של עד 60 יום.
• כל השירותים ללא השתתפות עצמית ובתאום מסודר מראש.

3. הוצאות מיוחדות –
• הוצאות החזרתו המוקדמת של המבוטח לארץ מוצאו בהטסה רגילה או רפואית.
• הוצאות העברת גופה והוצאות ליווי.
• תשלום בגין נכות או מוות מתאונה עד סך של 10,000 דולר.

4. חריגים שאינם מכוסים –
• שירותים פסיכולוגים, טיפולים סיעודיים, בדיקות גנטיות ולידה.
• אירוע רפואי קודם שהמבוטח סבל ממנו בטרם כניסתו לביטוח.
• פגיעה עצמית, תאונות דרכים ותאונות עבודה.
• וכפי שמצוין בסעיפיה השונים של הפוליסה.

5. סעיפים כלליים –
• ההצעה כפופה לתנאי הפוליסה המחייבים את המבטח.
• הביטוח מתאים לעובדים זרים עד גיל 64 כולל.
• כל מבוטח חייב בהצהרת בריאות חתומה.
• הביטוח יכנס לתוקף עם הגשת הניירת והתשלום ובאשור המבטח.
• ניתן להקפיא או לבטל את הביטוח בעת פטירת המעסיק או עזיבת העובד.
• בקרות כל מקרה ביטוח יש לפנות למוקד הרפואי 24 שעות ביממה .
מבצע למצטרפים חדשים!!!

ביטוח רפואי במחיר ובתנאים מיוחדים ללא תחרות!!!