טפסים

ערכת טפסים, תשלומים ואגרות לצורך הוצאת רישיון להעסקת עובד זר

  1. בקשה למתן היתר להעסקת עובד במתן טיפול סיעודי  – טופס בקשה לרישיון העסקת עובד זר בסיעוד.
  2. תביעה לגמלת סיעוד – טופס בקשה למוסד לביטוח לאומי על מנת לקבל שעות טיפול לזקן במסגרת גמלת סיעוד (חוק סיעוד).
  3. בקשה לבדיקה מחדש של זכאי עקב טענת החמרה – הטופס להגשה לביטוח לאומי בבקשה לקבל תוספת שעות טיפול לגמלה הקיימת עקב החמרה במצב הזקן-גמלת סיעוד.
  4. תביעה לקצבת שירותים מיוחדים – טופס בקשה לקצבה לאדם המקבל קצבת נכות כללית וזקוק לעזרה במשימות בסיסיות/השגחה ואינו בגיל פנסיה.
  5. טופס בקשה לביצוע מבחן הערכת תלות – מיועד לאנשים קשישים המעוניינים להעסיק עובד זר ואינם זכאים לגמלת חוק סיעוד עקב הכנסות גבוהות. מבחן הערכת תלות יקבע האם מצבם התפקודי מאפשר להם להוציא רישיון העסקת עובד זר.
  6. הצהרת מעסיק על העסקת עובד במשק בית לביטוח לאומי
  7. טופס בקשה להקפאת רישיון לעובד הזר – מיועד לאנשים שהוציאו רישיון להעסקת עובד זר אך מבקשים לא להשתמש בו.
  8. טופס בקשה לביטול הקפאת הרישיון לעובד זר– מיועד לאנשים שביצעו הליך הקפאת רישיון לעובד זר ומבקשים לבטל את ההקפאה.
  9. טופס בקשה לקבלת החזר אגרת בקשה בענף הסיעוד
  10. גמלת סיעוד בכסף במקום שירותים למי שמעסיק מטפל צמוד