חידוש ויזה

רשות האוכלוסין וההגירה הקימה מרכז ארצי להארכת רישיונות עבודה לעובדים זרים בסיעוד, במטרה לייעל ולשפר את השירות הניתן לעובדים ולמעסיקים ולהפחית את עומסי העבודה הקיימים כיום בלשכות מנהל האוכלוסין הפזורות ברחבי הארץ.

החל מהיום חידוש ויזה לעובד/ת הזר/ה יתבצע רק על ידי לשכת א.אריאל סיעוד (אין צורך להגיע למשרד הפנים).

ולכן יש צורך להעביר אלינו את הטפסים הבאים:

  • העתק היתר העסקת עובד זר בתוקף (רישיון מעסיק).
  • טופס בקשה להארכת רישיון ישיבה (מצורף) – למלא את פרטי העובד/ת + חתימת העובד/ת.
  • יש לצרף העתק צילום דרכון.
  • יש לצרף העתק ביטוח בריאות בתוקף של העובד/ת.

יש להוסיף אישור על תשלום אגרה בסך 175 ₪, ששולמה באמצעות אתר האינטרנט של הרשות בכתובת: http://ecom.gov.il/Counter/general/homepage.aspx?counter=19&catalog=4&category=extension&language=he

את הטפסים והעתקים יש לשלוח אלינו בחזרה: במייל חוזר או בפקס 03-5050529.

לאחר קבלת כל הטפסים הנ”ל, לשכת א.אריאל סיעוד תקבל ממשרד האוכלוסין וההגירה מדבקה עם חידוש ויזת העובד/ת ואז נבקש ממך להגיע אל משרדנו או לשלוח אלינו את הדרכון על מנת שנדביק בדרכון העובד/ת את הארכת הוויזה.

שימו לב שתוקף הדרכון של העובד הזר בתוקף ל- 18 חודשים.

רישיון העבודה יינתן לתקופה מרבית של 12 חודשים. אם תוקף הדרכון של העובד הזר הינו פחות מ – 18 חודשים, יונפק לו

רישיון עבודה לתקופה של שישה חודשים, מתום תאריך פקיעת תוקף דרכונו.