היתר / רישיון

בחירת עובד זר זה לא רק “מזל” זוהי היכולת שלנו להבין את צרכי המעסיק ולשדך עבורו את המטפל (עובד זר) המתאים ביותר לצרכיו ולתפקודו.
טיפ שלנו – יש צורך בתהליך הסתגלות של כל בני המשפחה של מספר שבועות.

העסקת עובד זר תתאפשר למעסיק אשר הגיש תביעה לביטוח לאומי עבור גמלת סיעוד ועמד בתנאי הסף ונקבע כי הינו זכאי לשירותי סיעוד. זכאי לגמלת חוק סיעוד גבוהה יותר:150% גמלה – במקרה זה יהיה שווה ל- 19 שעות סיעוד ובמקרה של הכנסות גבוהות  9.5 שעות, ו 168% גמלה במקרה זה יהיה שווה ל- 22 שעות סיעוד ו-11 שעות לבעלי הכנסות גבוהות.

בעל זכאות לגמלת סיעוד רשאי להגיש מסמכים ליחידת הסמך (תמ”ת) על מנת לקבל היתר העסקת עובד זר.

http://ecom.gov.il/counter/general/homepage.aspx?counter=19&catalog=4&category=invalid&language=he

  • לבקשת רישיון – יש צורך להוסיף גם צילום תעודת זהות של המטופל + ספח.

קבלת הרישיון – לאחר קבלת הרישיון/היתר להעסקת מטפל/ת זר/ה מיחידת הסמך, עובד סוציאלי יגיע לבית המטופל, על מנת ללמוד את צרכיו ומוגבלויותיו ולהתאים לו מטפל כנדרש למצבו הרפואי.

 א. אריאל סיעוד תלווה אתכם לאורך כל הדרך ותעמוד לצדכם בכל שאלה שתתעורר מרגע פתיחת התיק ובמרוצת מהלך עבודתו של המטפל הזר.

בעת השמת העובד הזר בבית המעסיק, עובד סוציאלי מטעם חברת הסיעוד יהיה נוכח/ת במפגש הראשון ויסייע בעריכת תאום ציפיות ביניכם לבין העובד הזר.
מומלץ בימים הראשונים ללוות את העובד הזר ולא להשאיר אותו לבד בבית המטופל.  ללמד את העובד הזר להתמצא בבית, במטבח ולהעביר לעובד הזר תפקידים. רצוי ללמד את העובד הזר בהדרגה ולא להעמיס כבר בימים הראשונים ציפיות והערות לגבי ביצוע העבודה.
נוכחותכם בימים הראשונים לאחר כניסת העובד הזר חשובה וחיונית. תוכלו למנוע חיכוכים צפויים בין העובד הזר לבני הבית, להעביר מסר להורים וגם לעובד הזר שיש מי שבוחן ומפקח על העובד וגם לתת להוריכם תחושה שהעובד הזר לא יגרע מהמחויבות שלכם כלפי הוריכם .